این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
      
     
     
     

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارتباط فعالیت های بازاریابی و تحقیقات بازار

اگر بخواهیم رابطه‏ ای میان تحقیقات بازاریابی و مجموعه فعالیت‏ های بازاریابی ترسیم کنیم، در درجه اول باید بگوییم که تحقیقات بازاریابی خود زیر مجموعه ‏ای از فعالیت‏ های بازاریابی است. در درجه دوم باید اظهار داشت که در عین حال که تحقیقات زیر مجموعه‏ ی بازاریابی است، اما ارتباط اطلاعاتی این دو فعالیت به صورت چرخه ای دو طرفه است.

شکل زیر ارتباط فعالیت‏ های بازاریابی و تحقیقات بازار را نشان می‏ دهد.

 
تحقیقات بازاریابی اطلاعات مورد نیاز فعالیت های بازاریابی را فراهم می ‏آورد و مجموعه فعالیت ‏های بازاریابی با اخذ تصمیماتی، سعی در بهبود امور دارد. در مقابل مجموعه فعالیت ‏های بازاریابی با استفاده‏ ی مجدد از تحقیقات، سعی در گرفتن بازخورد از مشتری و اصلاح تصمیمات گذشته یا اخذ تصمیمات جدید دارد و به همین شکل این چرخه ادامه خواهد داشت.‏ تحقیقات بازاریابی می ‏تواند بازخورد مشتری را در همه مراحل به شرکت منتقل کند و سازمان را از کاستی‏ ها و نقاط قوت خود در هر یک از مراحل آگاه سازد. این قبیل اطلاعات، افزون بر نقش تصمیم‏ سازی، می‏تواند باعث نوآوری در سازمان بشود.


بازگشت1396/02/20
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !