این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
      
     
     
     

صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی کنفرانس
.: کارگروه های تخصصی کنفرانس

 کارگروه های تخصصی کنفرانس

1-     کارگروه مواد مصرفی پرسرعت  FMCG

2-     کارگروه خودرو و وسایل نقلیه

3-     کارگروه فاوا و دیجیتال

4-     کارگروه بانک ،بیمه و موسسات مالی

5-     کارگروه لوازم خانگی و موبایل