این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
      
     
     
     

صفحه اصلی > کارگروه صنایع غذایی
.: کارگروه صنایع غذایی

 کار گروه های صنایع غذایی

1- شرکت عالیفرد (سن ایچ)

2- شرکت صنایع غذایی گلها 

3- شرکت یک و یک 

4- شرکت لبنیات پگاه

5- شرکت کشت و صنعت روژین تاک

6- شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان 

7- تهیه غذای شیرین پلو

8- فرآورده های لبنی رامک