این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
      
     
     
     

صفحه اصلی > کارگروه آرایشی بهداشتی و دارویی
.: کارگروه آرایشی بهداشتی و دارویی

 کارگروه آرایشی بهداشتی و دارویی

1- شرکت پاکسان 

2- صدف تجارت كار

3- شرکت داروسازی و مکمل های غذایی_حیاتی کارن

4- شرکت دارو سازی کاسپین 

5- شرکت دینه ایران 

6- شرکت داروسازی باریج اسانس

7- شرکت داروسازی فارابی 

8- شرکت دارویی آترا