این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
      
     
     
     

صفحه اصلی > کارگره فاوا و دیجیتال
.: کارگره فاوا و دیجیتال

 کارگره فاوا و دیجیتال 

1- شرکت ارتباطات مبین نت 

2- شرکت هوشمند سازی ساختمان کاناکو 

3- شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان