این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
      
     
     
     

صفحه اصلی > کارگروه خودرو
.: کارگروه خودرو

 کارگروه خودرو 

1- شرکت آسان موتور 

2-  ایلیا موتور

3- شرکت بازرگانی سایپا یدک

4- شرکت اطلس خودرو