این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
      
     
     
     

صفحه اصلی > کارگروه صنعت
.: کارگروه صنعت

 کارگروه صنعت

1- شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

2- شرکت فولاد مبارکه اصفهان 

3- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

4- مجتمع فنی اسفراین